Ingatlan magazin

Tudta? Ha tüzet gyújt a kertben, azt előre be kell jelenteni! Szabályok a tűzgyújtásra vonatkozóan

Kisvárosokban, falvakban gyakran találkozunk azzal, hogy a ház körüli munkák során felhalmozott éghető anyagokat égetéssel semmisítik meg. Ez azonban fokozott veszélyt is rejt magában, mind az emberre, mind a környezetre nézve. A két legveszélyeztetettebb időszak a kora tavasz és a késő ősz, a kerti munkák kezdete és vége, amikor a kiskert tulajdonosok az összegyűlt gazt, szemetet stb. előszeretettel elégetik el.

24 órával előbb be kell jelenteni a tűzgyújtást

Kevesen gondolják, és szerintem ennél is kevesebben tartják be, hogy a növényi hulladékok elégetése alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek számít. Ezért az égetés helyét, időpontját, terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak be kell jelenteni.

[keretes]

Avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés szabályai

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

239. A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályai

606. § (1) Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység.

(2) A tervezett – az (1) bekezdés szerinti – égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak írásban be kell jelenteni.
[/keretes]

Tudni kell azt is, hogy a településeken önkormányzati rendeletben szabályozzák, szabályozhatják, hogy az égetésre az év mely hónapjaiban, illetve mely napszakokban kerül sor. A rendelet, illetve a tűzgyújtási tilalom vagy szabályok megszegői szabálysértést követnek el, amennyiben a cselekményt szándékosan követik el. Amennyiben abból közveszély, sérülés, halál, kár származik, akkor az elkövető bűncselekményt (rongálás vagy közveszély okozás) valósít meg.

Veszélyes tevékenység, szabályai vannak

Fontos szabály, hogy a növényi hulladékok égetését csak úgy szabad végezni, hogy e tevékenység ne jelentsen a környezetre tűz- és robbanásveszélyt. Tehát az éghető, robbanó anyagoktól, gépjárművektől távoli, elhatárolt területen, kontrollált körülmények között végezhető a tevékenység. Határozottan tilos a tűzet magára hagyni, még másodpercekre sem, például mert valamiért be kell szaladni a házban.

A tűzgyújtás veszélyes tevékenység, érvényesül a fokozott veszéllyel járó tevékenységekkel kapcsolatos azon szabály, hogy szeszesitaltól befolyásolt állapotban, avagy bódító hatású anyag hatása alatt tilos e tevékenységet folytatni. (Ez a rendelkezés egyébként igaz a szilveszteri pirotechnikai eszközök jogszerű használatára is, aki ilyen eszközt használ, nem fogyaszthat alkoholt!)

A tűzoltóság ajánlása szerint, az összegyűjtött égetnivalót lehetőleg egy gödörben helyezzük el, vagy árkoljuk körül tűzgyújtás előtt. Tüzet csak szélcsendes időben szabad gyújtani! A kerti égetés során is gondoskodni kell arról, hogy már a gyújtást megelőzően megfelelő oltóanyag álljon a rendelkezésünkre, illetve a tüzet minden esetben a tevékenység végén el kell oltani, ügyelni kell arra, hogy parázs ne maradjon hátra,

Kerti grillpartikra vonatkozó szabályok

A fenti szabályok vonatkoznak a kerti partikra, a kerti sütésekre és főzésekre is azzal, hogy ezeket nem kell bejelenteni (a bejelentés kifejezetten a rendeletben meghatározott avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetésre vonatkozik), valamint, hogy a sütőhelyek megválasztása az uralkodó széliránynak megfelelően történjék. Számolni kell azzal, hogy a szél erősségének változása a láng nagyságát, irányát jelentősen befolyásolja. Erre ezért van szükség, mert a kerti grillpartikra nem érvényes a kerti égetéssel kapcsolatban megállapított szabály, hogy azt csak teljes szélcsendben lehet végezni.

A főzéshez, sütéshez használt eszközöket stabilan rögzítsük, megfelelően telepítsük (a felboruló edény égési sérülést okozhat, illetve pld. a felboruló grillből a kiszóródó izzó faszén gyújtási veszélyt jelenthet). A kerti partira is érvényes azonban a fokozott veszéllyel járó tevékenységre vonatkozó szabály: aki a kerti tüzet vagy a grillt kezeli, amíg e tevékenységet folytatja, és a tüzet el nem oltotta nem fogyaszthat alkoholt, nem kerülhet befolyásolt állapotba.

A szomszédnak is jelezni kell

Mind a kerti égetéssel, mind a kerti partival kapcsolatban fontos szabály, hogy tüzet csak a szomszéd zavarása nélkül, annak jóváhagyása birtokában lehet csak gyújtani. E szabály a Polgári Törvénykönyv egyik általános szabályából következik, amely kimondja, hogy a tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen szomszédait szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné.

Amennyiben baj történik, a tűz elterjed, nem tudjuk megfékezni avagy tüzet észlelünk, azt kötelesek vagyunk azonnal bejelenteni! A bejelentést megtehetjük a tűzoltóságnál, a rendőrségnél, avagy az általános 112-es általános segélyhívó számon. Amennyiben azt észleljük, hogy valaki a tűzgyújtási szabályokat megszegi, vagy tűzgyújtási tilalom ellenére gyújt tüzet szintén bejelentési kötelezettségünk van.

Tagged , , , ,

Related Posts

37 thoughts on “Tudta? Ha tüzet gyújt a kertben, azt előre be kell jelenteni! Szabályok a tűzgyújtásra vonatkozóan

 1. Viktor

  Ha a kertben tüzet gyújtok akkor azt szélcsendben tenném.
  Viszont az időjósok sem tudnák többnyire megjósolni, hogy egy adott helyen milyen idő várható szeles vagy szélcsend inkább. Legalábbis ahol tartózkodok ott sosem volt igaz a jóslat.
  Ha legalább 24 órával előtte akkor a legfeljebb mennyi lehet?
  Ha a szomszéd nem hajlandó szóba állni akkor mi a teendő?
  Mire lehet számítani ha nincs előre bejelentve a tüzelés, s “rendőrséget meginvitálja” a kedves szomszéd némi túlzással az égetésre vonatkozóan? Önkormányzat is eljárhat az ügyben?

  Reply
 2. tóth lászló

  A szomszéd az oldalkeritésemtől milyen távolságra létesíthet állandó tüzrakási helyet amelyet rendszeresen használ hol bográcsolásra, hol pedig müanyag hulladékok elégetésére? Mit lehet ez ellen tenni ha a személyes figyelmeztetés nem használ? Milyen rendelet szabályozza kimondottan ezt a tevékenységet? A fenti tüzelés városban és kertes családi ház környezetben történik.
  A választ elóre is köszönöm: lászló

  Reply
 3. Wadrienne

  A cikkben azt olvasom, hogy a tűzgyújtási szándékot (kerti hulladék, avar) bejelentését 24 órával köteles vagyok írásban bejelenteni. Ez történhet egy e-mail küldésében is, melyet az illetékes önkormányzatnak küldök, vagy személyesen, félfogadási időben kell egy nyomtatványt kitöltenem? Valamint a tűzgyújtást addig nem kezdhetem meg míg választ nem kapok?
  Melyik önkormányzati osztályhoz tartozik az avarégetés?
  Előre is köszönöm a segítséget!

  Reply
 4. olvaso

  Örvendetes az igyekezet a tájékoztatásra, de hiányosságai miatt itt félretájékoztatásról beszélhetünk.

  Ha citálunk egy rendeletet, de azt nem teljesen ismerjük, akkor ezt érdemes jeleznünk, hogy az érdeklődő tudja, neki kell továbbkutatni a teljes kép elérése érdekében.

  Így én is jelzem, nem vagyok kompetens a témában, de nekem sikerült a rendeletet jobban megismernem. Természetesen nem teljesen.

  Tehát, ami mindenképpen kimaradt és idevág:
  220. Tűzveszélyes tevékenység
  567. § (3) és (4) bk

  Reply
  • Gratzer Gábor

   567. § (1) Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
   (2) Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni.
   (3) Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet – (4) bekezdés kivételével – előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata.
   (4) Ha az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző magán

   Reply
   • Gratzer Gábor

    Tisztelt Uram/hölgyem!
    Mellékelem az Ön által hivatkozott szakaszokat, kérem jelezze, hogy melyikben találta meg azt a rendelkezést, amely felülírná a 606. § (1) bekezdésben meghatározott speciális szabály! A 606 § a speciális szabály. A specialitás elve alapján lex specialis derogat legi generalis. Örülök annak, hogy “nem kompetensként” belemerült a témaba. Mindenesetre, ami az ismereteimre vonatkozó személyeskedő állítását illeti, azt viszautasítom! Szép napot!

    Reply
 5. Elvira

  Hat igen amig olyan sok buta felelötlen ember letezik muszaly szabalyoknak lenni.
  Leg jobb lenne azokat tenyleg betartatni. Nem tudom mit szolna hozza ha minden hetvegen a
  hazahoz felmeterre minden hetvegen grilleznenek.

  Reply
 6. deuce bigalow

  halmozottan bűnös vagyok az alábbiakban:
  az önk.-i szab.-ban engedélyezett napszakon kívül,nem megfelelő időjárási körülmények között (q. nagy szél volt),sorozatosan elkövetett (már tavaly is u.így),alkoholos befolyásoltság alatt (sörrel a kezemben),előre megfontoltan,a tűzoltóság (nem katasztrófavédelem most már?) számára előre be nem jelentett,ezáltal általuk nem engedélyezett növényi eredetű hulladék cserbenhagyásos (néha “elszaladtam” újabb adag égetnivalóért és sörért) égetésének vétségében

  Reply
 7. Katalin

  Érthető lenne, ha felvigyázná a tűzoltóság a meglehetősen nagyszámú kerti égetést, amit érdekes, hogy eddig egész szakszerűen megoldott ez a bárgyú nép.
  Miután csak 6235-dik bejelentési, szabálybetartási kötelezettsége keletkezik az embereknek, még szép, hogy örömujjonganak!
  Viszont nem azok okoznak tüzet, akiknek bejelentési kötelezettségük keletkezik ezáltal, hanem azok, akik alapvető – mások által evidensnek tartott- viselkedési normákat nem képesek betartani vagy direkt okoznak kárt.

  Reply
 8. eZsigazsiga

  Ez mind nagyon szép és jó. Ebben a nagy demokráciába lassan mindere van szabályzat, törvény.
  Nemsokára be hozzák a házasélet szabályzását, amikor 24 órával előtte be kell jelenteni hogy
  mikor akarsz Házaséletet élni. Nagyon Birkák lettünk nem tudunk még Tűzet sem gyújtani, csak
  felsőbb engedélyel!

  Reply
  • Gratzer Gábor

   T. Hozzászóló! Abban az esetben, ha figyelmessen olvasott azt tapasztalhatta, hogy szó sincsen “engedélyről”, hanem bejelentésrő. Azt gondolom, hogy a kettő közötti különbség nem igényel különösebb jogértelmezést a szavak hétköznapi jelentését célszerű alapul venni.
   Üdv: Gratzer G

   Reply
    • Gratzer Gábor

     A bejelentéshez kötést a jogalkotó azért “találta ki”, hogy mondjuk egy kistérségi hivatásos önkormányzati tűzoltóság fel tudjon készülni (erők, eszözök átcsoportosítása, esetleg a szabadságon lévő állomány berendelése stb.) egy olyan esetre amikor belterületen 30-40 égetést, és külterületen 2-3 tarlóégetést akarnak egy nap végrehajtani. Ha adott esetben két-három ingatlan és pl. erőd egyszerre gyulladna ki nagy szükség lehet erre. Pluralitas non est ponenda sine necessitate

     Reply
     • Gratzer Gábor

      mindig a legegyszerűbb megoldás a helyes, és nem kell összeesküvés elméletet keresni és gyártani ott ahol nincs. Jogértelmezés esetére általában a szó szerinti értelmezést javasolom, úgy értelmezzük, ahogy olvassuk. Bejelntés nem egyenlő engedély kéréssel. És akkor válasz a kérdésére, a bejelentés következménye: nagyobb biztonságban tudhatjuk ingó és ingatlan vagyonunkat, életünket és testi épségünket. Szép napot: Gratzer Gábor (a cikk szerzője)

   • Katalin

    Továbbá nem igazán érthető, hogy akkor most már a kerti szalonnasütést is be kell jelenteni?
    Konkrét igent vagy nemet kérnék válaszolni!

    És esetleg várhatjuk-e, hogy majd a gyertyagyújtási szándékunkat is?

    Reply
    • Gratzer Gábor

     Tisztelt Hozzászoló! Ha elolvassa a cikket, illetőleg a számtalan (Önéhez hasonló provokatív) kérdésre adott, úgy gondolom kellően kimerítő válaszomat, abban az esetben megkapja a választ az x-edszer feltett kérdésre: Tekintettel arra, hogy csak a cikkben meghatározott, a rndeletben taxítív (kizáró) módon felsorolt eseteket (avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés) kell bejelenteni, így akkor x-edszer is váaslzt adok a kérdésére. NEM KELL BEJELENTENI A KERTI PARTIT, A GRILLEZÉST,

     Reply
  • Lacipapa

   A magas gázár miatt,ha én a kertben lévő kemencébe készítem el az ebédemet,és a füst a szomszéd fele megy akkor ezt a tevékenységet előre be kell jelentenem?De lehet,hogy 24 órával előtte még nem tudom,hogy mit és hol főzök.Ha holnap,vagy holnapután is ott szeretnék ételt készíteni,akkor mindíg jelentsem a tűzoltóságon? nem fogják megunni? Én biztos.A kerti kemencék kezdenek ismét divatba jönni,és használatuk anyagi okokból is előnyös,az áruházak tele vannak velük,miért kell bejelenteni .

   Reply
 9. Zsú

  Az előttem tiltakozók ellenére igenis egyetértek a TELJES cikkel, ill. törvényekkel úgy, ahogy van. Mi a ház körül, a telken miért tudjuk megoldani az életünket tűzgyújtás nélkül? Nem az őskorban élünk, hogy tűz nélkül ne tudnánk élni. A vidéki lét, a “jó levegő” gyakorlatilag elvesztette az értelmét, mert ahol élünk, a szomszédaink tavasztól-őszig szinte minden nap tüzelnek, értelmetlenül, feleslegesen. Érdekelne, hol lehet bejelenteni?

  Reply
  • tg

   Egyébként, többnyire veszélyes hulladékok égnek, de a kazánokban is! Olyan kibocsátással, amiért egy hulladékégetőt ezer évre bezáratnának, és sóval hintenék fel a hűlt helyét!
   Bejelenthető: önkormányzat, tűzoltóság. Amúgy nem érdemes, mert a házunk fog égni legközelebb!

   Reply
 10. gonosz maci

  Kisoroszi 5/2001sz rendelet:
  9.§. (1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történik.
  (2) Avar és kerti hulladék égetése közterületen és ingatlanon belül hétfő és péntek 8-16 óra között engedélyezett. Az égetés csak szélmentes időben, és csak állandó felügyelet mellett engedélyezett. Az égetést végző személy tűzrakó-hely oltásáról az égetést befejezően köteles gondoskodni.

  Reply
 11. Nehéz Gergely

  Valamint kérdés, hogy milyen kimutatást remélünk ettől az egésztől? Egy egyszerű területi, hány tűz / terület kimutatást? Vagy jelentőséggel bír a mennyiségen kívül, hogy milyen anyagot égetnek, mekkora területen, mennyire lakott részen? Vagy nincs semmilyen kimutatás, csak a papírt leadják az állampolgárok a tűzoltók átveszik, leteszik az erre szolgáló asztalra / székre és időnként elégetik ezeket a papírokat?

  Reply
 12. Nehéz Gergely

  Feltételezve, hogy az Ercsi kistérségből mondjuk 500 bejelentés érkezik naponta mondjuk 10 rögzítendő adattal az 5000 sor adat. Tegyük hozzá, hogy ha pénteken valaki kitalálja, hogy szombaton égetni akar, de szombaton fúj a szél és elhalasztja vasárnapra, akkor mindjárt újabb írásos bejelentést kell leadnia. Ki fogja ezeket az adatokat rögzíteni? Ha megoldódik a rögzítés ki fog ebből kimutatást készíteni? Ha megoldódik a kimutatás ki fogja a kimutatást területileg szétosztani?

  Reply
 13. Gratzer Gábor

  T. Hozzászólók!

  A BM rendelet értelmében az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés bejelntés köteles, mint azt írtam is. Tehát a kerti parti, a bográcsozás, a szalonna sütés, és a grillezés NEM. Mint ahogy több hozzászoló is írta, igen szükséges a megfelelő oltóanyag biztosítása, és igen szükséges a tűz örzése is. Amennyiben hallgatták a T hozzászolók az elmúlt napok híreit, az egyre több és egyre súlyosabb általában gazégetésből származó eseményekről

  Reply
  • Gratzer Gábor

   akkor egyértelművé a rendelet indoka: a helyi tűzoltóság tudjon róla, hogy ilyen történik, nagyjából legyen képbe, hogy ha mondjuk 30 ember is több méteres lángokkal akar égetni egy településen akkor erre fel tudjon készülni. Azt gondolom, hogy akik most a leginkább felháborodott hozzászolók, amennyiben a szomszédjuk egy avarégetés alkalmával felgyújtaná a házukat, a legkeményebben kérnék számon a tűzoltókon, az önkormányzaton és a Kormányon, hogy miért nem tett semmit. Tisztelettel: Gratzer G

   Reply
  • Nehéz Gergely

   A kérdés csak az, hogy a rendeletalkotónak mi volt a szándéka az írásos bejelentési kötelezettséggel? Mondjuk a Bicskei parancsnokságon kell bejelenteni az összes gazégetési szándékot mondjuk az Ercsi kistérség összes településéről.Itt a Bicskei parancsnokságon gyűlik össze a sok kézzel kitöltött papír. Mennyivel fogja ez javítani a Martonvásári tűzoltók felkészültségét és munkáját? Mert ugye fel kellene dolgozni az adatokat elemezni kellene őket 24 óra alatt, hogy legyen értelme az egésznek.

   Reply
 14. Papa

  Egyetértek a rendelkezéssel, pusztán kérdezem, ki vagy kik fogják ellenőrizni? És akik ezeket ellenőrzik, rendelkeznek-e a szükséges eszközökkel? (rohamkocsi, tömlők, megfelelő mennyiségű víz, vagy más oltóanyag, józan tűzoltók….stb) Szóval megint itt egy jogszabály, amit az érdekünkben hoztak ugyan, csak épp nem tartható be. Szerintem a kerti avarégetésre és a grill partikra elég lehetne előírni az “autós” tűzoltókészüléket, és a min. 10l.oltóvíz tárolását. Ezt már lehetne ellenőrizni, ha val

  Reply
 15. ingatlanmagazin

  28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

  239. A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályai

  606. § (1) Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység.

  (2) A tervezett – az (1) bekezdés szerinti – égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak írásban be kell jelenteni.

  Reply
 16. obsitos

  A Sztendrei tűzoltók le sem tehetnék a telefont, ha az egész szigetről, meg a környező hegyekből mindenki bejelentené a kerti gaz- és avarégetést !!!
  :-)

  Reply
  • Merényi Erzsébet

   Igaza van ez az egész Dunakanyar Szentendrétől Tahiig egy füstölgő szemét domb.
   Ezt már elviselni se lehet, én Leányfalun lakom az mindenkit le köröz, elviselhetetlen.
   Itt mindenki akkor tüzel amikor akar, ha esik ha fúj a legnagyobb kánikulába még
   este is. Nem lehet ablakot nyitni, Arról nem is beszélve össze füstölik a házat a lakásba is
   bejön, se szellőztetni se lehet, egy ruhát nem lehet ki tenni, hol vannak az emberi jogaink ?

   Reply
   • zsigazsiga

    Tisztelt Hölgyem! Önnek is meg van a joga hogy tűzeljen.Mi ezt úgy oldjuk meg hogy szolunk
    a szomszédoknak hogy most égetni szeretnénk,vagy Grillezni szeretnénk. A szomszédok hál.
    istenek toleránsok,mert máma, én holnap pedig Ők szeretnék csinálni.

    Reply
 17. László András

  “szeretem” amikor az őszi avarégetés során az amúgy is szélcsendes és nyomott légköri körülmények között egy egész utca vagy városrész fuldoklik a szó szoros értelemben, mert a szomszéd pista bácsi sajnál venni 10 db lombgyűjtő zsákot, inkább éget minden hétvégén mint a vadbarom, az sem baj ha mindenki megfullad körülötte.

  Reply
 18. Balu

  Szerintem túl van ez lihegve nem kicsit ! Mi köze a szomszédnak ahhoz hogy elégetem a gazt a kert végében ?? Miért kell 50% átlátást biztosítanom a szomszédnak a telkemre 2m kénti elosztásban ? Mi van megint behozzák a spicli korszakot, és ennek kel jogszabályi feltétel ? Jellem zően magyar mentalitás az irígység és feljelentgetés (névtelenül)! Az ÁVÓ nak és az SS-nek itt volt a legtöbb besúgója, igazi hungarikum. Úgy látom a NAV-nak is szükséges a lelki degeneráltakra..

  Reply

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kövess bennünket