Ingatlan magazin

Hogyan végrendelkezzünk pontosan?

A végrendelet az örökhagyó halálakor hatályosul. A törvény értelmében az okirat végrendeleti jellegének megállapításához az szükséges, hogy külsőleg az okirat az örökhagyótól származzon (tehát nem tehető pl. megbízott útján), és halálesetre szóló olyan nyilatkozatot tartalmazzon, amelyből a végrendeleti jelleg kitűnik. E két feltétel hiányában nem lehet végrendeletről beszélni.

temető, örökség, hagyaték, lámpa

A végrendelet fajtái:

1. A szóbeli végrendelet kivételes végrendelkezési lehetőség: csak a törvényben meghatározott rendkívüli körülmények között van rá lehetőség, és csak abban az esetben, ha írásbeli végrendeletet egyáltalán nem vagy csak jelentős nehézséggel lehetne tenni (pl. katasztrófa, vagy súlyos betegség, pl. agyvérzés, stb. estén).

2. A végrendelet tipikus formája az írásbeli végrendelet. Ez történhet 1.) közokiratban (közvégrendelet), melyet közjegyző vagy bíróság előtt lehet tenni, vagy 2.) magánokiratban (írásbeli magánvégrendelet), amelynek három típusa van: a) az örökhagyó által saját kezűleg írt; b) a más által írt; c) a közjegyzőnél letett magánvégrendelet.

a) Holográf végrendeletnek nevezzük azt az írásbeli magánvégrendeletet, amelyet az örökhagyó az elejétől a végéig kézírással maga ír és aláír.

b) A más által írt végrendelet (ún. allográf végrendelet) akkor érvényes, ha az örökhagyó azt két tanú együttes jelenlétében aláírta, vagy ha azt már aláírta, akkor két tanú együttes jelenlétében a magáénak ismeri el, és a végrendeletet mindkét esetben a tanúk is – e minőség – feltüntetésével aláírják. (Az örökhagyó által gépírással készített végrendelet is ide tartozik.)

c) Közjegyzőnél letett végrendelet pedig az a végrendelet, amelyet az örökhagyó aláír és végrendeletként feltüntetve a közjegyzőnél személyesen letétbe helyez.

Dr. Kocsis Ildikó Ügyvédi Iroda
Cím: 1136 Budapest, Tátra u. 5/b. I. emelet
Telefon/fax: 06-1-266-6621
Mobil: 06-30-692-9392
E-mail: info@kocsis-iroda.hu
Honlap: Dr. Kocsis Ildikó
Ügyvédi Iroda

Fő tevékenységi köreink:

  • Gazdasági társaságok alapítása, módosítása, képviselet cégeljárásban,
  • ingatlanokkal kapcsolatos szerződések készítése, eljárás a földhivatal és a szükséges egyéb hatóságok előtt,
  • polgári peres és nemperes ügyekben a képviselet ellátása,
  • magánjogi szerződések, egyéb okiratok készítése, véleményezése.

Az írásbeli magánvégrendelet három fajtájának közös alaki követelményei a következők. Írásbeli végrendeletet csak olyan nyelven lehet tenni, amelyet a végrendelkező ért, és amelyen írni, illetve olvasni tud. A végrendeletnek meg kell felelnie az ún. közönséges írás követelményeinek (pl. gyorsírás, vagy titkosírás érvénytelen). Az okirat végrendeleti jellegének az egész okirat tartalmából ki kell tűnnie, nem érvényességi követelmény tehát, hogy a „végrendelet” kifejezés az okiratban megjelenjen, elegendő, ha az egész okiratból az derül ki, hogy az örökhagyó végakaratáról van szó. Nem érvénytelenségi ok az sem, ha a végrendeletben név szerint esetleg nincs megjelölve az örökös, elegendő, ha az örökös személye úgy van körülírva, hogy az azonossághoz kétség nem fér (pl. lányomra hagyom…, ha az örökösnek egyetlen lánya van, stb.). A félreértések megelőzése végett érdemes azért név szerint megjelölni az örökösöket.

A keltezés helyének és idejének is szerepelnie kell az okiraton, és a keltezés időpontjának egyetlen naptári napra kell vonatkoznia. Elengedhetetlen eleme az írásbeli végrendeletnek, hogy az örökhagyó aláírja. A több különálló lapból álló végrendelet viszont csak akkor érvényes, ha minden lapját ellátták folyamatos sorszámozással, továbbá a végrendelkező és – adott esetben – mindkét tanú minden lapját aláírta.

Tagged

About dr. Kocsis Ildikó

Dr. Kocsis Ildikó ügyvéd, Európa jogi szakjogász. 1998-ban szerezte meg jogi diplomáját Szegeden, majd 2002-ben másoddiplomaként Európa jogi szakjogász oklevelet vehetett át. Önálló ügyvédi irodája, a Dr. Kocsis Ildikó Ügyvédi Iroda 2004-ben történt megalapítása előtt a Kincstári Vagyoni Igazgatóság jogtanácsosa, ahol 2003-ban főtanácsosi címet szerzett. Jogászként széles szakmai tapasztalatokra tett szert az ingatlanjog területén.

View all posts by dr. Kocsis Ildikó →

Related Posts

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kövess bennünket