Ingatlan magazin

Hogyan intézhetem el? Miként kell átíratni a közműveket a nevemre?

Milyen dokumentumokra lesz szükség?

Lakásvásárláskor vagy -eladáskor alapesetben 15 napon belül kell bejelentenünk a közműveknél a tulajdonosváltást. (A 15 napos határidő törvényi előírás, elmulasztása különösebb szankcióval nem jár, valójában a tulajdonosváltáskor védi a feleket, hogy ne legyen pénzügyi vita.) Az átírási procedúrát a régi és az új fogyasztó egyaránt kezdeményezheti, a réginek le kell mondania, míg az újnak meg kell kötnie a szolgáltatási szerződést. Telefonon, interneten és személyesen (esetleg postai úton) is elindíthatjuk az átírási procedúrát, de végül a szerződés aláírása személyesen történik az ügyfélszolgálati irodában vagy a mérőóra helyszíni ellenőrzésénél a lakásban, esetleg a postai úton megkapott szerződést kell visszaküldenünk. Érdemes előzőleg a közmű-szolgáltatók honlapján a változás-bejelentő dokumentumokat kinyomtatni, majd azokat kitöltve felkeresni az ügyfélszolgálatokat, ahol aláírhatjuk a szerződést. Az átíráshoz alapesetben szükséges az adásvételi szerződés vagy egy friss tulajdoni lap, a személyazonosságot igazoló okmány (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél), valamint a mindkét fél által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv, amely taglalja, hogy az eladó ilyen és ilyen számú víz/gáz/villanyórát ilyen és ilyen állás mellett átadta, a továbbiakban felmerülő költségek a vevőt terhelik. Fontos, hogy azt mindkét fél aláírja, különben nem érvényes. Bérleti szerződésnél a szerződés mellett a tulajdonos hozzájárulása is szükséges, hogy a bérlő nevére kerül a szolgáltatás. Több tulajdonos, illetve haszonélvező esetén hozzájáruló nyilatkozat kell a szerződéskötéshez.

Fővárosi Gázművek

A fogyasztó személyében történő változásról 15 napon belül kell értesíteni a Fővárosi Gázműveket. A névátírást intézhetjük személyesen, telefonon, illetve interneten. Mindhárom esetben időpont-egyeztetés után felkeresnek minket a gázművek munkatársai, és ellenőrzik az óraállást. Ha telefonon és interneten kezdeményezhetjük az átírást, akkor az óra helyszíni ellenőrzésekor hozzák magukkal a szerződést, amit alá kell írnunk. Ha személyesen látogatjuk meg az ügyfélszolgálati irodát, akkor már ott szerződhetünk, de akkor is sor kerül a helyszíni kiszállásra. Az átíráshoz az alábbi dokumentumokat kell benyújtani: az új fogyasztó személyazonosító igazolványa, az átadás-átvételi nyilatkozat (http://www.fogaz.hu/engine.aspx?page=atiras) és az adásvételi szerződés. Az átírást a régi fogyasztó is kezdeményezheti, ekkor meg kell adnia az új fogyasztó adatait, a mérőállást rögzítő nyilatkozatot, és lemondja a szolgáltatást.

Ügyfélszolgálati irodák:  http://www.fogaz.hu/engine.aspx?page=ugyfelszolgalat
www.fogaz.hu

ELMŰ

Lakáseladáskor a régi fogyasztónak 15 napon belül kell írásban felmondania a villamosenergia-vásárlási szerződését az ELMŰ-nél. Ehhez be kell mutatni az átadás-átvételi jegyzőkönyvet, és ki kell tölteni a „Szerződés felmondás a lakossági felhasználó részéről” nyomtatványt. Az új fogyasztónak pedig új szerződést kell kötnie (ez valójában 3 szerződést jelent: villamos energia vásárlási szerződés, hálózatcsatlakozási szerződés, hálózat használati szerződés a szolgáltatóval). Az átírást elindíthatjuk személyesen az ügyfélszolgálati irodában, telefonon vagy interneten (http://ugyfelkapu.elmu.hu/fogyasztovaltozas//). Személyes ügyintézés esetén már az irodában aláírhatjuk a szerződést, ahol szükség van személyazonosító igazolványra, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapra vagy adásvételi szerződésre és az átadás-átvételi jegyzőkönyvre. A szerződéshez még 2 nyilatkozatot is kell kitölteni (Nyilatkozat villamos energia vásárlási szerződéshez lakossági felhasználó esetén és Igénybejelentés Egyetemes szolgáltatásra nyomtatvány). Majd a helyszínen kerül sor az utólagos mérőhelyi felülvizsgálatra. Ha telefonon vagy interneten indítottuk el az ügyet, akkor a mérőhelyi felülvizsgálatkor nézik át a szolgáltató munkatársai az előbb felsorolt dokumentumokat, majd sor kerül a szerződések aláírására, aminek visszaküldött példányát 3-4 héten belül kapjuk meg.

Ügyfélszolgálati irodák:  http://www.elmu.hu/ugyfelszolgalati-irodak-u
www.elmu.hu

Főtáv

A fogyasztó személyének változását a régi és az új fogyasztó 15 napon belül köteles a FŐTÁV Zrt.-nek írásban, vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodán bejelenteni. A bejelentést e-mailen is megtehetik a call-center@fotav.hu e-mail címen, ebben az esetben csatolni kell a beszkennelt dokumentumokat. A szerződő feleknek módosítaniuk kell a közüzemi szerződést az ügyfélszolgálaton. Az átíráshoz szükséges az új fogyasztó személyazonosító igazolványa, 6 hónapnál nem régebbi adásvételi szerződés vagy tulajdoni lap. Ha a bérlő lesz a fogyasztó, akkor a tulajdonos és a bérlő együttes írásbeli kérelmére a FŐTÁV Zrt. a díjat a bérlő részére számlázza, ekkor az „Együttes kérelem” nyomtatványt kell benyújtani. A fogyasztóváltozás bejelentését követően a FŐTÁV Zrt. elvégzi a távhő-díjak új és régi díjfizető közötti rendezését a díjfizető változás időpontjával, ezért szükséges csatolni az átadás-átvételi jegyzőkönyvet, amelyben leírják, hogy melyik naptól az új fogyasztó a díjfizető. A számlarendezés miatt mindkét fél csak a saját nevére érkező számlákat fizesse be, ellenkező esetben a téves befizetések pénzügyi rendezését a FŐTÁV Zrt. nem tudja vállalni.

Ügyfélszolgálati irodák: http://www.fotav.hu/lakossagi-ugyfelek/ugyfelszolgalat/
www.fotav.hu

Fővárosi Vízművek

A fogyasztó személyének változását 30 napon belül kell jelezni a szolgáltatónak. A fővízmérők esetében a változást a Fővárosi Vízműveknél, a mellékvízmérők esetén a változást a számlakibocsátó Díjbeszedő Holding Zrt.-nél kell az új fogyasztónak kezdeményeznie. A fővízmérők esetében a változás bejelentő nyomtatványt kell kitölteni, vagy a mérőhely átírását kezdeményező nyilatkozatot kell benyújtani. Ha az új fogyasztó magánszemély, akkor mellékelni kell az átadás-átvételi jegyzőkönyvet, hiányzó aláírás esetén az adásvételi szerződést vagy a tulajdoni lap másolatát kell csatolni. Több tulajdonos esetében az átíráshoz minden tulajdonos aláírása vagy meghatalmazása szükséges. A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a vízmérő átírásakor díjat számítanak fel, aminek mértéke 180 napon túli bejelentés esetén bruttó 6 ezer forint, egy éven túli bejelentés esetén 12 ezer forint. Mellékvízmérők esetében a fogyasztó személyének változását a Díjbeszedő Holding Zrt. kirendeltségeinél lehet levélben vagy személyesen bejelenteni, és új szerződést kell kötni. Személyes ügyintézés esetén személyazonosító igazolványt, átadás-átvételi jegyzőkönyvet, adásvételi szerződést vagy 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot, illetve öröklés esetén hagyatékátadó végzést kell bemutatni. Bérlemény esetén bérleti szerződés, vagy az önkormányzat kiutaló határozata szükséges.

Ügyfélszolgálat: http://www.vizmuvek.hu/pages.php?p=0
http://www.dbrt.hu/index.php?id=36

www.vizmuvek.hu
www.dbrt.hu

Tagged ,

Related Posts

One thought on “Hogyan intézhetem el? Miként kell átíratni a közműveket a nevemre?

  1. ila krisztina

    Segítségüket kérem abban hogy írják le azt hogy át írathatom-e a villanyt a nevemre ha a lakástulajdoni rész a két-testvérem nevén van plusz édes anyámén a két testvérem gyámság alatt van mi szükséges ahhoz ,hogy átírják a nevemre és lehetséges-e? kérem minél előbb jelezzenek! Előre is köszönöm segítségüket!

    Reply

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kövess bennünket