Ingatlan magazin

Akár 25 ezer forintot is fizethetünk: két budapesti kerületben is bevezették idén a kommunális adót

“Az önkormányzat gazdálkodásához nélkülözhetetlen források kiegészítése, Zugló biztonságának, közterületeink rendjének és a köztisztaságának zavartalan és magasabb színvonalon történő biztosítása érdekében Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 63/2011 (XII.15.) számú rendeletével úgy döntött, hogy 2012. január 1-jétől bevezeti a magánszemélyek kommunális adóját. A hozzájárulással egy élhetőbb és biztonságosabb Zugló kialakítását kívánjuk kialakítani” – közölte még január közepén a zuglói önkormányzat.

A kommunális adó évi mértéke a XIV. kerületben a lakás alapterületétől függően:

– 0-39 m² alapterületű lakás után 12 000 Ft/év

– 40-79 m² alapterületű lakás után 18 000 Ft/év

– 80 m² vagy annál nagyobb lakás után 25 000 Ft/év

Habár indokoltan elégedetlenséget keltett a zuglói lépés, a XIV. kerület nincs egyedül: Budapesten rajta kívül 4 kerületben szednek már évek óta kommunális adót, s szintén 2012-ben vezették be a III. kerületben. Igaz ugyanakkor, hogy Óbudán mentesül a kerületben lakók legnagyobb része, s ugyanez a helyzet Újpesten is.

A legtöbb településen fizetik

Arról viszont nem szabad megfeledkezni, hogy míg a budapesti kerületek csak egy kisebb részében, addig a magyarországi települések legnagyobb részén már régóta bevezetésre került a kommunális adó. Jellemzően a nagyobb városokban, egyes Pest megyei, tehetősebb településeken nem kell fizetni, de persze kivételek itt is akadnak. Igaz, a kisebb, vidéki településeken jóval szerényebbek az évente fizetendő összegek, mely igazodik a lakosság teherbíró képességéhez.

Kerületi összehasonlítás

Azon lehet vitatkozni, hogy a zuglói kommunális adó mértéke méltányos-e. Íme, a kerületi adómértékek:

II. kerület

Az adó mértéke, ha a lakás (lakásbérlemény) kiegészítő helyiségek nélküli hasznos alapterülete:

– 80m2-t nem haladja meg: 9 000 Ft/év

– nagyobb, mint 80m2, de nem haladja meg a 100m2-t: 16 000 Ft/év

– nagyobb, mint 100m2: 17 245 Ft/év

III. kerület

A magánszemélyek kommunális adójának mértéke ingatlanonként 25 628 Ft/év.

IV. kerület

Az adó mértéke 2012. január 1.-től lakásonként, lakásbérleti jogonként: 17 728 Ft/év

XII. kerület

– 40 m2-t meghaladó, de 80 m2-t meg nem haladó lakás 13 900 Ft/év

– 80 m2-t meghaladó, de 120 m2-nél nem nagyobb lakás után 19 900 Ft/év

– 120 m2-nél nagyobb lakás esetén 25 500 Ft/év

XXII. kerület

Az adó évi mértéke lakásonként, illetőleg lakásbérleti jogonként 25 628 Ft/év, azonban minden lakásméretre különböző mértékű kedvezményt határoz meg az önkormányzat, mely alapján az alábbi számok jönnek ki:

– 60 négyzetméternél kisebb lakás esetén 9245 Ft/év

– 60-120 négyzetméter között 13 245 Ft/év

– 120 négyzetméter fölött 21 000 Ft/év.

A méretek és a mértékek tehát eltérően szabályozottak, de a számokból azért megállapíthatjuk, hogy a III. kerületben a legmagasabb az összeg, ott azonban mentesek azok a tulajdonosok, akik nem adják bérbe a lakásukat. Így tehát, ha a számokat nézzük, akkor Zugló valóban megelőzi akár a II., akár a XII. kerületet. S habár Zuglót sokan Pest Rózsadombjának is nevezik, azért nem egészen ugyanaz a társadalmi réteg lakja Zuglót és a Rózsadombot, persze csak teljes mértékben szubjektív megfigyelésünk alapján állítjuk ezt.

[keretes]

A III. kerületi szabályozás

Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az év első napján az Önkormányzat illetékességi területén belül építmény vagy telek tulajdonjogával rendelkezik, továbbá azt a magánszemélyt is, aki nem magánszemély tulajdonában lévő lakás bérleti jogával rendelkezik.

Mentesül a kommunális adó alól az az építmény és telek, amely után a tulajdonosnak építményadó-fizetési, illetve telekadó-fizetési kötelezettsége keletkezett.

Mentes az adókötelezettség alól az a lakás is, melynek tulajdonosa az Önkormányzat illetékességi területén az év első napján bejelentett lakcímmel rendelkezik és a lakást nem adja bérbe, illetőleg az a bérleti jog, melynek jogosultja az Önkormányzat illetékességi területén az év első napján bejelentett lakcímmel rendelkezik.

Adózó az adó megállapítása, megfizetése érdekében köteles a törvényben előírt bevallás megtételére.
[/keretes]

Zugló, Füredi úti lakótelep (MTI Fotó)

Törvényben van meghatározva a maximális összeg

Azt is érdemes tudni, hogy törvény maximálja a kommunális adó mértékét. Ez is némi félreértésre szokott okot adni, hiszen a törvény szövegében 17 ezer forint szerepel. Ugyanakkor a törvény lehetőséget nyújt arra, hogy ezt az összeget az infláció mértékével megegyező mértékben emeljék:

[keretes]

26. § Az adó évi mértékének felső határa a 11. §-ban és a 17. §-ban meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként legfeljebb 17 000 Ft.

Ugyanakkor:

6. § Az önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki, hogy:

c) az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan – az e törvényben meghatározott felső határokra, illetőleg a 16. § a) pontjában, a 22. § a) pontjában, a 26. §-ában, a 33. §-ának a) pontjában meghatározott felső határoknak 2005. évre a KSH által 2003. évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árszínvonal-változással, 2006. évtől pedig a 2003. évre és az adóévet megelőző második évig eltelt évek fogyasztói árszínvonal változásai szorzatával növelt összegére (a felső határ és a felső határ növelt összege együtt: adómaximum) figyelemmel – megállapítsa.
[/keretes]

Figyelni kell a befizetésre, mert bírság lehet belőle

Amit nem szabad elfelejteni, hogy a kommunális adó önbevallással működik, s az önkormányzatok nem feltétlenül jelzik az adott kerületbe költözőknek, hogy fizetni kellene. Erre a lakosoknak kell figyelniük, annál is inkább, mert aztán bírsággal növelt összeget kell esetleg befizetni akár 5 évre is visszamenőleg, ha az önkormányzat észreveszi a hiányt.

Az építményadóra és a kommunális adóra vonatkozó adókötelezettség a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik.  A helyi adókra vonatkozó bevallást az adózónak az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül kell benyújtani. Az adóbevallásra való külön felhívás elmaradása nem mentesíti az érintetteket az adófizetési kötelezettség alól. A kötelezettség csak 5 év után évül el: az adózás rendjéről szóló törvény szerint „az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben (…) az adót meg kellett volna fizetni”. Az utólag kivetett adóra vonatkozóan egyébként fizetési halasztást vagy részletfizetést lehet kezdeményezni, ha az adó azonnali megfizetése aránytalanul súlyos megterhelést jelent.

Mindenesetre a kommunális adót először fizető zuglóiaknak érdemes észben tartani, hogy 2012-ben az önkormányzat rendelete február 29-ig biztosít lehetőséget az adóbevallás benyújtására.

Amennyiben valaki nem tesz eleget a bevallási kötelezettségének határidőn belül, úgy mulasztási bírsággal sújtható /Art. 172.§(1)/. A bírság megállapítását felszólítás előzi meg, és amennyiben az adózó ennek nem tesz eleget, úgy a bírság első alkalommal történő megállapítása következik. A bírság a törvényi maximum kereten belül mindaddig ismételten kiszabható – minden újabb kiszabásnál az előző bírság tétel kétszeres összegében – amíg az adóbevallást az adózó be nem nyújtja.

Mentességek, kedvezmények

A kommunális adót helyi rendeletek szabályozzák, érdemes ezek áttanulmányozása. Kiváltképp azért, mert a mentességek, kedvezmények köre is szerepel bennük, melyek önkormányzatonként mások és mások, s akár valami kedvezményre is bukkanhatunk a szöveg vizsgálata során.

Tagged , , ,

Related Posts

11 thoughts on “Akár 25 ezer forintot is fizethetünk: két budapesti kerületben is bevezették idén a kommunális adót

 1. zugloi

  Zugló Budapest egyik leglepusztultabb kerülete csak körül kell nézni! Tehát pénz kellene a rendberakására.Ha az egyéb adókból befolyó bevételekből nem telik rá, akkor meg kell vizsgálni az okát, és ezt a helyi újságban kellene számszerűen megjelentetni / független könyvvizsgálóval átvilágítva/ Ezt követően kellene a “zemberekkel konzultálni”, és nem jogra hivatkozva bevezetni.
  A szomszédos XVI. kerületben 150 utcát újítottak fel pár év alatt kiváló minőségben. Ők hogyan csinálják?!

  Reply
 2. Grimplini Irisz

  Én is a IX. kerületben vettem 10 éve lakást, mondván, ha elérem a nyugdíj korhatárt, hát legyen mihez nyúlnom. Engem felháborít, hiszen fizetem az összes lakással kapcsolatos költséget és még a hitelt is. Mire lejár legalább a három szorosát fizetem vissza. Ezzel most egy újabb pofon, hogy spórolj Magyar!

  Reply
 3. karolkis

  Bízzunk benne, hogy a Bosnyák tér környéke is “megtisztul” némileg, mert még nappal is fél az ember a bkv-pénztár közelében elhaladni, netán megállni …

  Reply
  • Szabónéni

   Annyira jó! Úgy örülök! Épp most lettem munkanélküli, ami nem mentesít az adófizetés alól… Még jó, hogy 15 napon belül fizetni kell! Köszönjük!

   Reply
 4. ingatlanmagazin

  Amit Ön említ, azt építményadónak hívják a IX. kerületben és nem kommunális adónak. Zuglóban a már régóta létező építményadó mellé vezették be idén a kommunális adót.

  Reply
 5. Tóth Zoltánné

  Hát itt elfelejtették, hogy a IX. kerület is bevezette ezt az adót, méghozzá négyzetméterenként 500.- Ft-ba állapítja meg, nem pedig fix összegben.Az pedig jócskán túl is haladhatja a 17 ezer inflációs mértékét. Mi van vajon akkor, ha még nem a tiéd a lakás, mert részletre vetted meg 25 évre.

  Reply
 6. Alberty Balázs

  Jó,fizessünk,ha ez az ára a rendnek, de akkor nem szeretnék teli kukákat látni, mocskot egy -két telken(szólítsák fel a tulajdonost, hogy tegyen rendet) és a parkokban is legyen összeszedve a szemét.A szelektív szigeteken is.Azt egyébként nem tartom egyenes dolognak, hogy az önkormányzat nem figyelmezteti a lakókat. Ma már Február 3.-a van és eddig semmilyen levél nem érkezett hozzám. Ha nem olvasom ezt a cikket , bizony lehet ,hogy lemaradok a befizetésről és akkor kiróhatják a büntetést (is)

  Reply
 7. László András

  én nem is értem, igazából azon kívűl hogy egy gusztustalan önkormányzati sarc, mit is takar a kommunális adó, miközben egyébként mindenért 5-10 x adózunk. Bennem már felmerült, hogy bevezetem a belépési adót. Ha bármilyen szerv, gáz-víz-elektromos művek önkormányzat szeretne belépni hozzám bármilyen célból 10.000.-Ft-ot fizessen, ha levelezni kíván velem akkor 5000.-Ft-ot levelenként. Tudom utópisztikus vicc kategória, de már negyon elegem van az ellenérték nélküli tarhálásból. ez sem több……

  Reply

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kövess bennünket