Ingatlan magazin

Vegyen ingatlant az APEH-től: itt az árverési lista

Az árverésre kerülő ingatlanok listája az alábbi dokumentumban olvasható: Aktuális ingatlanárverések

Az árverezés feltételeit és jogkövetkezményeit a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény szabályozza.

Árverezni személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet. A meghatalmazást közokirattal vagy teljes bizonyító erejû magánokirattal kell igazolni.

Az adós az árverésen sem személyesen, sem maghatalmazottja útján nem árverezhet, és az ingatlant árverés útján közvetve sem szerezheti meg.

Ingatlanra csak az árverezhet, aki elõlegként az ingatlan becsértékének 10 %-át legkésõbb az árverési ajánlatának megtétele elõtt a végrehajtónál letétbe helyezi, és személyi adatait (képviseleti jogosultságát) a végrehajtónál igazolja.

Az elõleg letétbe helyezése az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal árverést kitûzõ Igazgatóságának végrehajtói letéti számlájára történõ átutalással is teljesíthetõ. Az elõleg összegét olyan idõpontban kell átutalni, hogy az az árverés idõpontját megelõzõen megérkezzen a végrehajtói letéti számlára. A letétbe helyezõ csak akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési értesítõt legkésõbb az árverési ajánlatának megtétele elõtt a végrehajtónak bemutatja és a másolati példányt átadja.

Az árverési elõleget nemcsak az árverés megkezdése elõtt, hanem az árverés közben is le lehet tenni, ha az árverezõ késõbb kíván a licitálásba bekapcsolódni. Árverési ajánlatát az árverezõ ebben az esetben is csak az elõleg letétele és személyi adatainak (képviseleti jogosultságának) igazolása után teheti meg.

A licitálásba legkésõbb az ingatlanra ajánlott legmagasabb licitár háromszori kikiáltása elõtt lehet bekapcsolódni.

Az árverési vevõ által letétbe helyezett elõleg a vételárba beleszámít.

Akinek az ingatlanszerzése engedélyhez van kötve, az árverezése elõtt igazolni köteles, hogy az engedélyt megkapta.

Az árverési vevõ köteles a teljes vételárat az árveréstõl – ha pedig az árverést jogorvoslattal támadták meg, a jogorvoslatot eldöntõ határozat jogerõre emelkedésétõl – számított 15 napon belül befizetni, vagy átutalni a végrehajtói letéti számlára. Ha ezt elmulasztja, elõlegét elveszti.

A végrehajtó a vételár megfizetésére legfeljebb 2 hónapig terjedõ halasztást adhat, ha ezt a vételár nagyobb összege vagy más fontos körülmény indokolttá teszi. Fizetési halasztás esetén az árverési vevõnek a vételár elõleggel csökkentett összege után az esedékesség napjától a Ptk. szerinti késedelmi kamatot kell fizetnie.

A Ptk. szerinti késedelmi kamatot kell fizetni akkor is, ha az árverési vevõ a vételárat az árverést követõ 15 napon belül, vagy ha az árverést jogorvoslattal támadták meg, a jogorvoslat jogerõs elbírálásától számított 15 napon belül, illetve ha az engedélyezett fizetési haladék idõtartama alatt nem fizeti meg.

Ha az elsõ árverés sikertelen, akkor az ingatlan az árverést követõ 3 hónapon belül – a végrehajtó által kitûzött idõpontban – második árverésen kerül értékesítésre. A második árverésen az elsõ árverésre vonatkozó szabályok érvényesülnek. A vételár megfizetését elmulasztó korábbi árverési vevõ azonban a második árverésen nem árverezhet.

A második árverés nem kerül megtartásra, ha a korábbi árverési vevõ a második árverés megkezdése elõtt befizette a vételárat, vagy azt átutalta és az errõl szóló terhelési értesítõt a végrehajtónak bemutatta, másolatát részére átadta, továbbá megtérítette a második árverés kitûzésével felmerült költséget. Az utólag megfizetett vételárba az elsõ árverésen letett elõleget nem lehet beszámítani, azt az árverési vevõ véglegesen elveszti.

Ha a második árverésen az ingatlant alacsonyabb áron adták el, mint amelyet az elsõ árverésen a korábbi árverési vevõ felajánlott, a különbözetet a korábbi árverési vevõ köteles megtéríteni. Az adóhatóság a vételár-különbözet megfizetésére határozattal kötelezi az árverési vevõt. A megtérítendõ összegbe az elveszett elõleg beleszámít.

Ha az árverési vevõ a teljes vételárat kifizette, és az árveréstõl számított 30 nap eltelt, a végrehajtó az árverésen megvett ingatlant átadja az árverési vevõnek.

Az ingatlan után az adó és más köztartozás az árverési vevõt az árverés napjától terheli.

Osztatlan közös tulajdonban lévõ ingatlan esetén az adós tulajdonostársai együttesen kérhetik, hogy árverezzék el az egész ingatlant. Az ingatlanra az adós kivételével bármelyik tulajdonostárs árverezhet.

Az árverésen a tulajdonostársakat elõvásárlási jog nem illeti meg.

A tulajdonszerzés illetékköteles.

Tagged

Related Posts

6 thoughts on “Vegyen ingatlant az APEH-től: itt az árverési lista

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kövess bennünket